MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Herní odpoledne se vydařilo!!!

27.2.2017

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Místní akční plán vzdělávání pro region Sedlčansko

reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000992

Herní odpoledne 29. 1. 2017

MAS Sedlčansko, o.p.s. uspořádala v neděli 29. 1. 2017 od 14 do 18 hodin v rámci projektu

MAP pro region Sedlčanska „Herní odpoledne“ v Obecním domě v Petrovicích u Sedlčan.

Herního odpoledne se zúčastnilo 48 osob. Akce byla koncipována jako zábavné hraní pro

celou rodinu. Pozvánka byla zaslána do 17 spolupracujících škol v sedlčanském regionu.

Herní odpoledne se setkalo s kladnou odezvou a poptávkou po dalším uspořádání, proto

hodláme akci zopakovat na podzim roku 2017.

Za realizační tým Vendula Vrzalová

MAS Sedlčansko, o.p.s.

2 1

MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků