MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Vyhlášení Výzvy č.1 z PRV

22.5.2018

MAS Sedlčansko, o.p.s. vyhlásila Výzvu č.1 k předkládání žádostí o podporu z operačního programu PRV – Programu Rozvoje Venkova

PRV 1 Podpora rostlinné a živočišné výroby

PRV 2 Podpora zpracování zemědělských produktů

PRV 3 Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně rozvoje cestovního ruchu

Termín příjmu žádostí je od 29.5. 2018, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 20.6. 2018, 15:00

Seminář pro žadatele bude 28.5. od 16:00 v Kanceláři MAS v Petrovicích 139, 262 55.

Podrobnější informace najdete na zde

MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků