MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Seminář pro žadatele 1. Výzva IROP

15.7.2018

Rádi bychom Vás pozvali na seminář pro žadatele, který se bude konat 25.7. 2018 od 10:00 v Kanceláři MAS v Petrovicích 139, 262 55.

Podrobnější informace najdete na zde

MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků