MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Ukončení administrativní kontroly v rámci Výzvy č.1 PRV

16.7.2018

Rádi bychom informovali, že byla ukončena první fáze hodnocení v rámci Výzvy č.1 PRV.

O výsledku administrativní kontroly a hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti byli žadatelé infomováni dle Pravidel a Interních postupů PRV.

Žádosti prošlé touto fází hodnocení, budou postoupeny do druhé fáze hodnocení, které provádí Výběrová komise.

MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející kalendar-akci.

Archiv příspěvků