MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Výsledek hodnocení projektů v rámci výzev IROP

20.11.2018

Dne 15.11.2018 proběhlo na jednání Výběrové komise hodnocení projektů z 1. výzvy MAS Sedlčansko, o.p.s. – IROP – Komunitní centra a z 2. výzvy MAS Sedlčansko,o.p.s. – IROP – Infrastruktura vzdělávání, které prošly adminitrativní kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti.  Samotný výběr projektů a přidělení finančních prostředků proběhne na jednání Rozhodovacího výboru, které se bude konat 6.12.2018 v Kanceláři MAS Sedlčansko, o.p.s. Pozvánka zde .Zápis z jednání výběrové komise naleznete zde

MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků