MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Aktualizace analytické části MAP

15.5.2020

Projekt MAP prochází fází aktualizace klíčových dokumentů. Vyzýváme odbornou i širší veřejnost, aby se seznámila se zveřeňovanou Analytickou částí dokumentace umístěnou ZDE:

Své připomínky můžete adresovat na vesela.sedlcansko@gmail.com do 19. května 2020.

MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků