MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Strategická část MAP

25.5.2020

Projekt MAP prochází fází aktualizace klíčových dokumentů. Po Analytické části zveřejňujeme část Strategickou, kterou naleznete ZDE a vyzýváme odbornou i širší veřejnost, aby se své připomínky můžete adresovala na vesela.sedlcansko@gmail.com do 27. května 2020.

MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků