MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Výsledek jednání Výběrové komise

24.5.2021

Dne 18.5.2021 proběhla Výběrová komise k Výzvě č. 8 PRV.

Výsledek jednání naleznete zde

MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků