MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

3.8.2018

MAS Sedlčansko, o.p.s. vyhlásila 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu  – IROP

2. výzva MAS Sedlčansko, o.p.s.–IROP–Infrastruktura vzdělávání

Termín příjmu žádostí je od 3.8. 2018 12:00, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 30.9. 2018, 12:00

Seminář pro žadatele bude 29.8. 2018 od 10:00 v Kanceláři MAS v Petrovicích 139, 262 55.

Podrobnější informace najdete na zde

Více ...

31.7.2018

Rádi bychom informovali, že jednání Rozhodovacího výboru se bude konat 2.8. 2018 od 08:00 v kanceláři MAS Sedlčansko. Pozvánka zde.

Na jednání se budou vybírat projektové žádosti přihlášené do Výzvy č.1 PRV, které prošly administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a věcným hodnocením.

Jednání je neveřejné.

Více ...

17.7.2018

Rádi bychom informovali, že jednání Výběrové komise se bude konat 26.7. 2018 od 15:00 v kanceláři MAS Sedlčansko. Pozvánka zde.

Na jednání se budou hodnotit projektové žádosti přihlášené do Výzvy č.1 PRV, které prošly administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí.

Jednání je neveřejné.

Více ...
MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející kalendar-akci.

Archiv příspěvků