MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

3.8.2018

Rádi bychom Vás informovali, že na jednání Rozhodovacího výboru dne 2.8.2018 byly vybrány projekty z Výzvy č.1 PRV.

Všechny vybrané žádosti již byly elektronicky podepsány a kancelář MAS je spolu s verifikovanými přílohami předala přes Portál farmáře na stranu žadatelů. Žadatelé následně musí žádost sami předat přes Portál farmáře k finální registraci na regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen RO SZIF). Datum finální registrace na RO SZIF je 31. 8. 2018.

Seznam vybraných a nevybranách projektů naleznete zde nebo na na našich stránkách Výzvy č.1 PRV

Více ...

3.8.2018

MAS Sedlčansko, o.p.s. vyhlásila 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu  – IROP

2. výzva MAS Sedlčansko, o.p.s.–IROP–Infrastruktura vzdělávání

Termín příjmu žádostí je od 3.8. 2018 12:00, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 30.9. 2018, 12:00

Seminář pro žadatele bude 29.8. 2018 od 10:00 v Kanceláři MAS v Petrovicích 139, 262 55.

Podrobnější informace najdete na zde

Více ...
MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků