MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

22.6.2018

MAS Sedlčansko, o.p.s. vyhlásila 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu  – IROP

1. výzva MAS Sedlčansko, o.p.s. – IROP – Komunitní centra

Termín příjmu žádostí je od 22.6. 2018 12:00, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 30.9. 2018, 12:00

Seminář pro žadatele bude 25.7. 2018 od 10:00 v Kanceláři MAS v Petrovicích 139, 262 55.

Podrobnější informace najdete na zde

Více ...

28.5.2018

Vážení žadatelé,

rádi bychom Vás informovali o ukončení fáze hodnocení a výběru projektů ze strany MAS Sedlčansko, o.p.s. v rámci Výzvy č.1 a Výzvy č.2 v rámci OPZ.

Vybrané projekty byly postoupeny do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ.

Všechny informace naleznete u jednotlivých výzev na našich stránkách.

Výzva č.1 Podpora sociálních služeb a komunitních center

Výzva č.2 Výzva MAS Sedlčansko Podpora zaměstnanosti I.

 

Více ...

22.5.2018

MAS Sedlčansko, o.p.s. vyhlásila Výzvu č.1 k předkládání žádostí o podporu z operačního programu PRV – Programu Rozvoje Venkova

PRV 1 Podpora rostlinné a živočišné výroby

PRV 2 Podpora zpracování zemědělských produktů

PRV 3 Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně rozvoje cestovního ruchu

Termín příjmu žádostí je od 29.5. 2018, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 20.6. 2018, 15:00

Seminář pro žadatele bude 28.5. od 16:00 v Kanceláři MAS v Petrovicích 139, 262 55.

Podrobnější informace najdete na zde

Více ...

2.5.2018
Rádi bychom informovali. že se blíží vypsání výzvy z Programu Rozvoje Venkova (PRV)

PRV 1 – Podpora rostlinné a živočišné výroby

PRV 2 – Podpora zpracování zemědělských produktů

PRV 3 – Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně podpory cestovního ruchu

Předpokládané datum vyhlášení výzev: KVĚTEN 2018
Více ...
MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků