MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

16.7.2018

Rádi bychom informovali, že byla ukončena první fáze hodnocení v rámci Výzvy č.1 PRV.

O výsledku administrativní kontroly a hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti byli žadatelé infomováni dle Pravidel a Interních postupů PRV.

Žádosti prošlé touto fází hodnocení, budou postoupeny do druhé fáze hodnocení, které provádí Výběrová komise.

Více ...

22.6.2018

MAS Sedlčansko, o.p.s. vyhlásila 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu  – IROP

1. výzva MAS Sedlčansko, o.p.s. – IROP – Komunitní centra

Termín příjmu žádostí je od 22.6. 2018 12:00, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 30.9. 2018, 12:00

Seminář pro žadatele bude 25.7. 2018 od 10:00 v Kanceláři MAS v Petrovicích 139, 262 55.

Podrobnější informace najdete na zde

Více ...
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející kalendar-akci.

Archiv příspěvků