MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

27.11.2019

Vážení členové MAS, starostky, starostové a členové zastupitelstev,

Zveme Vás na vzdělávací akci v rámci projektu MAP na téma Voda v krajině spojené s Plénem partnerů MAS.
Program zde
Více ...
MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků