MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

7.2.2017

LOGO MMR

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že dne 18.11.2016 bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sedlčansko 2014 – 2020“ (CLLD_16_01_099) s výsledkem „vyhověl“.

Žádost byla postoupena do věcného hodnocení ŘO, lhůta pro věcné hodnocení ŘO začala běžet od následujícího pracovního dne.

Aktuální verze strategie po hodnocení je dostupná v Dokumentech SCLLD

Více ...
MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků