MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

3.8.2018

Rádi bychom Vás informovali, že na jednání Rozhodovacího výboru dne 2.8.2018 byly vybrány projekty z Výzvy č.1 PRV.

Všechny vybrané žádosti již byly elektronicky podepsány a kancelář MAS je spolu s verifikovanými přílohami předala přes Portál farmáře na stranu žadatelů. Žadatelé následně musí žádost sami předat přes Portál farmáře k finální registraci na regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen RO SZIF). Datum finální registrace na RO SZIF je 31. 8. 2018.

Seznam vybraných a nevybranách projektů naleznete zde nebo na na našich stránkách Výzvy č.1 PRV

Více ...

31.7.2018

Rádi bychom informovali, že jednání Rozhodovacího výboru se bude konat 2.8. 2018 od 08:00 v kanceláři MAS Sedlčansko. Pozvánka zde.

Na jednání se budou vybírat projektové žádosti přihlášené do Výzvy č.1 PRV, které prošly administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a věcným hodnocením.

Jednání je neveřejné.

Více ...
MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející kalendar-akci.

Archiv příspěvků