MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Partneři Místního partnerství MAS

Vznik partnerství v Místním partnerství MAS

Partnerství v Místním partnerství MAS je partnerským vztahem, je dobrovolné a realizuje se na základě podané žádosti o partnerství a na základě Smlouvy o Místním partnerství (ke stažení níže).

Partnerem se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo nebo provozuje svou činnost v daném území nebo má v tomto území působnost. Další podrobnosti viz Statut MAS Sedlčansko, o.p.s.

Partnerská smlouva

Žádost o partnerství

Seznam partnerů a zájmových skupin

Veřejný sektor

 • Sdružení obcí Sedlčanska (svazek obcí)
 • Obec Dublovice (obec)
 • Město Krásná Hora nad Vltavou (obec)
 • Obec Jablonná (obec)
 • Obec Milešov (obec)
 • Obec Dolní Hbity (obec)
 • Obec Obory (obec)
 • Obec Kamýk nad Vltavou (obec)
 • Obec Višňová (obec)
 • Obec Petrovice (obec)

Podnikatelský sektor

 • ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s. (zemědělství  a lesnictví)
 • Zemědělská Klučenice, a.s. (zemědělství  a lesnictví)
 • ZS Dublovice, a.s. (zemědělství  a lesnictví)
 • Ing. Stanislav Žák (služby)
 • ZS Nalžovice a.s. (zemědělství  a lesnictví)
 • Ludmila Balková (zemědělství  a lesnictví)
 • Pavel Hejhal – medové pečivo (cestovní ruch)
 • Resort Zduchovice (cestovní ruch)

Neziskový sektor

 • TJ Krásná Hora nad Vltavou (sport)
 • MO OS SD ČR Kamýk nad Vltavou (vzdělávání)
 • Spolek divadelních ochotníků Petrovice (kultura a památky)
 • TJ Sokol Kamýk nad Vltavou (sport)
 • Spolek Statek Vletice (sport)

Přehled zájmových skupin

 • Obec (Krásná Hora nad Vltavou, Dublovice, Jablonná, Milešov, Dolní Hbity, Obory, Kamýk nad Vltavou, Višňová, Petrovice)
 • Svazek obcí (Sdružení obcí Sedlčanska)
 • Škola/školské zařízení
 • Krajská organizace
 • Státní organizace
 • Zemědělství a lesnictví (ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., Zemědělská Klučenice a.s., ZS Dublovice, a.s., ZS Nalžovice, a.s., Ludmila Balková)
 • Cestovní ruch (Pavel Hejhal – medové pečivo, Resort Zduchovice)
 • Služby (Ing. Stanislav Žák)
 • Církev a církevní organizace
 • Kultura a památky (Spolek divadelních ochotníků Petrovice)
 • Ochrana přírody
 • Sociální oblast
 • Vzdělávání (MO OS SD ČR Kamýk nad Vltavou)
 • Sport (TJ Krásná Hora nad Vltavou, Spolek Statek Vletice, TJ Sokol Kamýk nad Vltavou)
 • Sbor dobrovolných hasičů

 

 

 

 

 

MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků