MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Partneři Místního partnerství MAS

Vznik partnerství v Místním partnerství MAS

Partnerství v Místním partnerství MAS je partnerským vztahem, je dobrovolné a realizuje se na základě podané žádosti o partnerství a na základě Smlouvy o Místním partnerství (ke stažení níže).

Partnerem se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo nebo provozuje svou činnost v daném území nebo má v tomto území působnost. Další podrobnosti viz Statut MAS Sedlčansko, o.p.s.

Partnerská smlouva

Žádost o partnerství

Seznam partnerů

Veřejný sektor

 • Sdružení obcí Sedlčanska
 • Obec Dublovice
 • Město Krásná Hora nad Vltavou
 • Obec Jablonná
 • Obec Milešov
 • Obec Dolní Hbity
 • Obec Obory
 • Obec Kamýk nad Vltavou
 • Obec Višňová
 • Obec Petrovice

Podnikatelský sektor

 • ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.
 • Zemědělská Klučenice, a.s.
 • ZS Dublovice, a.s.
 • Ing. Stanislav Žák
 • ZS Nalžovice a.s.
 • Ing. Jan Zeman
 • Ludmila Balková
 • Pavel Hejhal – medové pečivo
 • Resort Zduchovice

Neziskový sektor

 • TJ Krásná Hora nad Vltavou
 • MO OS SD ČR Kamýk nad Vltavou
 • Myslivecké sdružení Obory – Luhy
 • Spolek divadelních ochotníků Petrovice
 • TJ Sokol Kamýk nad Vltavou
 • Spolek Statek Vletice

Přehled zájmových skupin

 • Obec
 • Svazek obcí
 • Škola/školské zařízení
 • Krajská organizace
 • Státní organizace
 • Zemědělství a lesnictví
 • Cestovní ruch
 • Služby
 • Církev a církevní organizace
 • Kultura a památky
 • Ochrana přírody
 • Sociální oblast
 • Vzdělávání
 • Sport
 • Sbor dobrovolných hasičů

 

 

 

 

 

MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející kalendar-akci.

Archiv příspěvků