MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Kontakty

Sídlo:
MAS Sedlčansko, o.p.s.
Petrovice 139
262 55 Petrovice

Tel.: 602 416 281
E-mail: mas.sedlcansko@email.cz

Podrobný kontakt

INFOMAS

INFOMAS

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST MAS SEDLČANSKO, o.p.s.

pusobnost

Kontaktní formulář

Vaše jméno (povinné)

Váš email (povinné)

Předmět

Vaše zpráva

Nejste-li robot, vyberte správný obrázek pro: Vlajka.

V úterý 13.5.2014 kancelář MAS Sedlčansko pokračovala na ranči ve Vleticích dalším seminářem pro odbornou veřejnost, tentokrát na téma Prostupnost venkovské krajiny. Naše oblíbená lektorka ing. Kateřina Zímová představila blíže téma Prostupnost venkovské krajiny, zaměřila se na problematiku územních plánů a na problémy s pozemky soukromých vlastníků. Svými praktickými zkušenostmi z pohledu státní správy přispěla jako lektor praktik Anna Molinová z odboru ŽP MěÚ Sedlčany. Ukázalo se, že největším problémem u nás (potažmo v celém Středočeském kraji) je, že většina státní půdy byla rozprodána a obce mají značné potíže s pozemky třeba jen na obnovení nějaké cesty nebo zpřístupnění nějakého pozemku. Zástupkyně ZS Nalžovice zase uvedla jako příklad jejich téměř neřešitelný problém s bývalými melioracemi, kdy se jim chybou v projektu podmáčely a znehodnotily pozemky. Diskuze myslím, byla podnětná a inspirující jednak pro naše hosty, tak i pro naše lektorky.
Workshop hodnotíme opravdu kladně a těšíme se spolu s Vámi na další.

Za tým projektu Učíme se filmem
Věra Vitoňová

V úterý 29. 4. 2014 tým kanceláře MAS Sedlčansko o.p.s. zahájil sérii seminářů pro odbornou veřejnost seminářem na téma Veřejný prostor. Tentokrát jsme se sešli v překrásném prostředí ranče ve Vleticích. Zkušený lektor pan doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, PhD představil našim hostů téma VEŘEJNÝ PROSTOR. Jeho prezentace se zajímavými příspěvky a fotografiemi představovala moderní urbanismus, problémy satelitů, moderní přístupy k rekonstrukcím i nové výstavbě, budování veřejného prostoru obce a veřejné zeleně. Rozvinula se podnětná diskuze, naši hosté, většinou zástupci obcí, uváděli své převážně špatné zkušenosti. Ve spoustě obcí zůstaly jako pozůstatek minulého režimu tzv. kulturní domy, které ve valné většině nejsou využívány a zatěžují rozpočet obce. Často dochází k odlivu mladých lidí do měst za prací, v obcích je málo dětí, základní školy fungují na výjimky nebo musely být dokonce uzavřeny. Rodinné domy jako dědictví neslouží k trvalému bydlení, ale spíše jako rekreační objekty. Nakonec náš lektor – praktik pan starosta obce Dolní Hbity Ing. Jan Michálek uvedl, pro zlepšení nálady a oživení jisté naděje, pár optimistických příkladů z obce Dolní Hbity a uvedl příklady možného řešení. Seminář se opravdu povedl, měl úroveň a sklidili jsme mnoho pochvaly, za což jsme moc a moc poděkovali jak panu doc. Ing. Arch. ThLic. Jiřímu Kupkovi, PhD. tak také panu Ing. Janu Michálkovi.

Za tým projektu Učíme se filmem

Věra Vitoňová

MAS Sedlčansko, o. p. s., vás zve na Varhany znějící 2014 (6. – 27. září 2014) – pátý ročník mezinárodního varhanního festivalu, který představí památné varhany na Slánsku a Sedlčansku. Festival pořádají Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., MAS Sedlčansko, o. p. s., Královské město Slaný a obec Petrovice pod uměleckou záštitou varhaníka Pavla Černého.

Varhany znějící 2014, Slaný–Velvary–Zlonice & Petrovice a Dolní Hbity. Pátý ročník mezinárodního varhanního festivalu se v roce 2014 uskuteční díky dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, kterou získaly Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., ve spolupráci s MAS Sedlčansko, o. p. s. Partnery projektu jsou Královské město Slaný a obec Petrovice. Proto vám můžeme tentokrát představit památné varhany nejenom na Slánsku (Slaný, Velvary, Zlonice), ale také na Sedlčansku (Petrovice a Dolní Hbity) a to jak na hlavních koncertech – včetně možnosti zúčastnit se po registraci jednoho koncertu na Sedlčansku pro zájemce ze Slánska a naopak – tak při putování za varhanami v obou regionech. V rámci zmíněné dotace se také uskuteční dvě rozsáhlé rekonstrukce varhan – Zlonice a Petrovice u Sedlčan – a oba opravené nástroje také samozřejmě uslyšíte na festivalových koncertech.

PROGRAM – VARHANY ZNĚJÍCÍ 2014 – 6. – 27. září 2014

(Informační buletin s programem ke stažení.)

PUTOVÁNÍ ZA VARHANAMI NA SLÁNSKU

6. 9. – Malíkovice, Hořešovice, Klobuky, Smolnice
průvodci – Štěpán Svoboda (organolog) a Jakub Janšta (varhaník)

KONCERTY SLÁNSKO

8. 9. – Slaný, Kaple Zasnoubení P. Marie (19.30)
Švýcarská hudba pro varhany, alpský roh, jódlování a akordeon
Peter Fröhlich (CH) – varhany, Flavian Imlig (CH) – alpský roh
Monika Nötzli a Hany Küttel (CH) – jódlování, Mario Küttel(CH) – akordeon

10. 9. – Slaný, chrám sv. Gotharda (19.30)
Vrahany vážně – nevážně, Jiřina Dvořáková-Marešová (CZ) – varhany

13. 9. – Velvary, kostel sv. Kateřiny (18.00, výměnný koncert)
Francouzská varhanní hudba 19. a 20. století
Michel Bouvard (F) – varhany, Yasuko Uyama-Bouvard (F) – varhany

15. 9. – Zlonice, chrám Nanebevzetí P. Marie (19.30)
Chvála improvizace – improvizační večer na témata z publika
Jaroslav Vodrážka (CZ) – varhany

17. 9. – Slaný, klášterní kostel Nejsv. Trojice (19.30)
Musica magnorum solamen dulce laborum
Tomáš Flégr (CZ ) – pozitiv, muselaar, virginaly, portativy, Jankees Braaksma (NL) – zobcové flétny, portativy

KONCERTY SEDLČANSKO

20. 9. – Petrovice, kostel Sv. Petra a Pavla (18.00, výměnný koncert)
Z hudebních pokladů venkovských kantorů, Pavel Černý (CZ) – varhany

24. 9. – Dolní Hbity, kostel Sv. Jana Křtitele (19.30)
Bach a jeho následovníci v 19. a 20. století, Petr Čech (CZ) – varhany

PUTOVÁNÍ ZA VARHANAMI NA SEDLČANSKU

27. 9. – Krásná Hora nad Vltavou, Svatý Jan, Kamýk nad Vltavou a Maková Hora – průvodce – Pavel Černý (varhaník a organolog)

  • Oprava a prezentace varhan (Zlonice, Petrovice)
  • Zájezd posluchačů ze Slánska na festivalový koncert na Sedlčansko a naopak
  • Putování za varhanami na Slánsku a na Sedlčansku
  • Vydání CD (troj CD) • Přenos obrazu z kůru • Upomínkové grafiky

Příjemný zážitek při účasti na některém z pořádaných koncertů vám přeje jménem MAS Sedlčansko, Jiří Kužel, ředitel MAS Sedlčansko, o. p. s.

Zájem o peníze z programu Nová zelená úsporám roste – letošní objem by měl být plně vyčerpán.

Program Nová zelená úsporám brzy přivítá žádost o dotaci s pořadovým číslem 500. Celková alokace už překročila 120 milionů korun.

První úspěšné žádosti budou schváleny už v polovině května. Nová zelená úsporám byla přitom spuštěna na začátku dubna letošního roku. Podporuje hlavně zateplování rodinných domů, výměnu oken a dveří, výstavbu tzv. pasivních domů a výměnu starých energetických kotlů za nové úsporné na biomasu, plyn, dále pak instalaci tepelných čerpadel a solárních panelů.

Oproti loňskému roku obsahuje aktuální výzva několik změn. Všechny informace jsou k dispozici na regionálních pracovištích SFŽP ČR.

Příkladem je povinnost dodat všechny potřebné podklady k elektronické žádosti do tří dnů. „Pokud chcete více času, podejte žádost ve středu, protože tři dny běží až do pondělí. Sobota a neděle jako dny pracovního volna se nepočítají,“ sdělil na semináři náměstek ředitele fondu Leo Steiner a dodal: „Cílem tohoto opatření je snaha financovat projekty co nejrychleji.“

Další informace ohledně programu Nová zelená úsporám můžete sledovat na oficiálním webu programu www.nzu2013.cz.

MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející kalendar-akci.

Archiv příspěvků