MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Kontakty

Sídlo:
MAS Sedlčansko, o.p.s.
Petrovice 139
262 55 Petrovice

Tel.: 602 416 281
E-mail: mas.sedlcansko@email.cz

Podrobný kontakt

INFOMAS

INFOMAS

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST MAS SEDLČANSKO, o.p.s.

pusobnost

Kontaktní formulář

Vaše jméno (povinné)

Váš email (povinné)

Předmět

Vaše zpráva

Nejste-li robot, vyberte správný obrázek pro: Srdce.

Krize člověka provázejí a budou provázet tak dlouho, dokud se rozvoj lidské společnosti nebude ubírat po udržitelných stezkách. Totnes – Město přerodu je krátký film o počátcích Hnutí přerodu s jeho zakladatelem Robem Hopkinsem. Rozhovor s ním byl natočen v jednom z původních měst přerodu, v Totnes v Anglii. Správa věcí veřejných se nevrátí do rukou veřejnosti, dokud se sama veřejnost nezačne o své věci zajímat a starat.

Režie: Deborah Koons Garcia
Délka: 14 min.
Jazyk: český, anglický

Ukázka:Během posledních sto padesáti let se zemědělská produkce Lucemburska změnila k nepoznání, zaměstnanost poklesla o více než 60%. Na pozadí tohoto poklesu vyrazila Julie Schroellová vypátrat zbývající farmáře v zemi, zjistit kdo jsou, jak pracují a jak se přizpůsobují měnícímu se světu kolem. Vývoj lucemburského venkova je předobrazem změn, které nezadržitelně postupují i českým venkovským prostorem.

Režie: Julie Schroell
Délka: 72 min.
Jazyk: český, anglický

Ukázka:Zašlete nám své fotografie a získejte hodnotné ceny. Fotografie musí být pořízeny na území Toulavy – okolí města Tábor, od Sedlčan po Bechyni, od Mladé Vožice po Milevsko.

Uzávěrka soutěže je 31. 1. 2014

Soutěžní kategorie jsou:
1. Architektura a památky
2. Příroda
3. Zážitky
4. Lidé v Toulavě

Podrobnější informace a pravidla soutěže naleznete na www.toulava.cz a na www.facebook.com/Toulava.cz

Zveme Vás na setkání organizované Místní akční skupinou Brdy-Vltava a MAS Sedlčansko, na kterém bude představen společný projekt obou MAS s názvem: “Památky kolem středního toku Vltavy aneb Vraťme život našim památkám”.

Setkání se koná na Dobříši, v Kulturním domě v učebně, ve středu 29.9.2010 od 18: 00.

Praha 28. března 2013 – Státní zemědělský intervenční fond (dále SZIF) provádí od 1. dubna 2013 veškeré výplaty dotací, podpor a další platební operace výhradně přes bankovní účty, které k tomuto účelu zřídil u České národní banky (dále ČNB). Tato nezbytná změna vychází ze zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, který mimo jiné ukládá všem státním fondům od 1. 4. 2013 vést veškeré účty včetně využívání s nimi souvisejících služeb výhradně u ČNB namísto dosavadních účtů, které byly vedeny u jednotlivých komerčních bank.

Tato změna se přímo týká od 1. dubna 2013 všech klientů a partnerů SZIF , jelikož veškeré dosavadní účty, z kterých byli zvyklí dostávat finanční prostředky, nebo naopak na ně vracet část neoprávněně získaných finančních prostředků zpět (tzv. vratky) a další jsou nahrazeny novými účty u ČNB. SZIF měl doposud 77 různých běžných účtů u více komerčních bank, které jsou nyní optimalizovány na výsledných 26 (celkový přehled je uveden v příloze) a jsou nově vedeny v ČNB.

Žadatelé o dotace a další příjemci finančních prostředků ze SZIF na výpisu ze svého účtu zaznamenají tuto změnu v čísle účtu odesílající banky. Zcela zásadní význam má tato informace zejména pro klienty, kteří budou po datu 31. 3. 2013 z různých důvodů vracet obdržené finanční prostředky zpět. Tyto subjekty (fyzické i právnické osoby) budou muset do příslušné dokumentace (příkaz k úhradě atp.) zadat nové správné číslo adekvátního účtu SZIF vedeného u ČNB – viz uvedený přehled v příloze.

Dále je třeba zdůraznit, že novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ukládá obcím, krajům, příspěvkovým organizacím, veřejným výzkumným institucím, veřejným vysokým školám a některým dalším institucím povinnost vést u ČNB účet pro příjem dotací ze státního rozpočtu a státních fondů. Tyto účty musí být zřízeny do 3 měsíců od nabytí účinnosti zákona, tedy také nejpozději do 31.3.2013. SZIF je v této souvislosti oprávněn poskytnout od 1.4.2013 dotaci dotčeným žadatelům výhradně na účet vedený u ČNB, který žadatel/příjemce dotace musí správně uvést do formuláře Žádosti o proplacení. V případě, že žadatel uvedl v rámci předchozí administrace Žádosti o dotaci jiné číslo účtu, je nutné po zřízení nového účtu u ČNB nahlásit změnu na příslušném RO SZIF.

Petr Hlavatý
tiskový mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje a spravuje marketingovou podporu značky kvality KLASA a Regionální potravina.

ucet-cnb

MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející kalendar-akci.

Archiv příspěvků