MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Kontakty

Sídlo:
MAS Sedlčansko, o.p.s.
Petrovice 139
262 55 Petrovice

Tel.: 602 416 281
E-mail: mas.sedlcansko@email.cz

Podrobný kontakt

INFOMAS

INFOMAS

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST MAS SEDLČANSKO, o.p.s.

pusobnost

Kontaktní formulář

Vaše jméno (povinné)

Váš email (povinné)

Předmět

Vaše zpráva

To že jste člověk prokažte výběrem ikony Pohár.

V úterý 27. 5. 2014 kancelář MAS Sedlčansko uskutečnila workshop pro odbornou veřejnost na téma Samospráva na venkově. Opět jsme se sešli v krásném prostředí statku ve Vleticích.

Pan ing. Jiří Dušek, Ph. D. zahájil seminář motivací pro zúčastněné – filmem Libochovičky sobě, vlastně jediný film, který jsme stihli, neboť diskuze byla opravdu rozsáhlá a zajímavá. Pan lektor podával informace o schválených dotacích pro rozvoj venkova, nabídl během prezentace různá možná řešení, příklady a návody pro naše hosty, většinou zástupce obcí a zemědělských společností. Řešilo se rozdělování dotací v ČR podle počtu obyvatel obcí (např. do 499 – SZIF, nad 500 – ROP), které se jeví jako ne úplně šťastné, ing. Dušek ukázal příklad Slovenska, které nastavilo úplně jiná kriteria pro posuzování obcí a přerozdělování financí. Po té se slova ujal náš lektor praktik – p. ing. Jan Michálek a doplnil přednášku ing. Duška svými praktickými zkušenostmi a postřehy. Naši hosté se, bohužel, shodli na tom, že s érou počítačů, od které jsme si slibovali usnadnění práce, nastala naopak éra byrokracie a obsáhlé administrativy, která zástupcům samospráv zabírá mnoho drahocenného času. Přesto jsme se snažili zakončit seminář optimisticky a snad se nám to i povedlo.

Za tým projektu Učíme se filmem
Věra Vitoňová

Ministerstvo životního prostředí ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář, který se uskuteční dne 25. června 2014 v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje a který se bude zabývat zkušenostmi z již realizovaných a podpořených výše uvedených protipovodňových opatření a připravovanými možnostmi v novém Operačním Programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Stejný seminář se uskutečnil dne 21. 5. 2014 ve Středočeském kraji, dne 4. 6. 2014 se bude konat stejný seminář v Jihočeském kraji. Rozpis seminářů je zveřejněn na stránkách www.opzp.cz a www.mzp.cz. Více informací o semináři v Jihomoravském kraji viz pozvánka.

Nová zelená úsporám a zajištění dostatečného větrání v rodinných domech.

Aby bylo ve vašem domě zajištěno kvalitní mikroklima bez rizika vzniku plísní, je důležité věnovat pozornost správnému a dostatečnému větrání venkovním vzduchem, které přispěje i k dlouhodobé udržitelnosti podpořeného projektu.

Státní fond životního prostředí ČR požaduje, aby byla otázka větrání venkovním vzduchem řešena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí každé žádosti o podporu na zateplení rodinného domu v programu Nová zelená úsporám. Správné řešení systému větrání venkovním vzduchem vám navrhne zpracovatel projektové dokumentace.

Větrání může být zajištěno několika způsoby od prostého otevírání oken až po systémová řešení se zpětným získáváním tepla (rekuperací). Rozhodnete-li se pro instalaci vzduchotechnického systému s centrálním rozvodem vzduchu a zpětným získáváním tepla, můžete navíc získat dotaci až 100.000 Kč v oblasti podpory C.4.

Další informace ohledně programu Nová zelená úsporám můžete sledovat na oficiálním webu programu www.nzu2013.cz.

V úterý 13.5.2014 kancelář MAS Sedlčansko pokračovala na ranči ve Vleticích dalším seminářem pro odbornou veřejnost, tentokrát na téma Prostupnost venkovské krajiny. Naše oblíbená lektorka ing. Kateřina Zímová představila blíže téma Prostupnost venkovské krajiny, zaměřila se na problematiku územních plánů a na problémy s pozemky soukromých vlastníků. Svými praktickými zkušenostmi z pohledu státní správy přispěla jako lektor praktik Anna Molinová z odboru ŽP MěÚ Sedlčany. Ukázalo se, že největším problémem u nás (potažmo v celém Středočeském kraji) je, že většina státní půdy byla rozprodána a obce mají značné potíže s pozemky třeba jen na obnovení nějaké cesty nebo zpřístupnění nějakého pozemku. Zástupkyně ZS Nalžovice zase uvedla jako příklad jejich téměř neřešitelný problém s bývalými melioracemi, kdy se jim chybou v projektu podmáčely a znehodnotily pozemky. Diskuze myslím, byla podnětná a inspirující jednak pro naše hosty, tak i pro naše lektorky.
Workshop hodnotíme opravdu kladně a těšíme se spolu s Vámi na další.

Za tým projektu Učíme se filmem
Věra Vitoňová

V úterý 29. 4. 2014 tým kanceláře MAS Sedlčansko o.p.s. zahájil sérii seminářů pro odbornou veřejnost seminářem na téma Veřejný prostor. Tentokrát jsme se sešli v překrásném prostředí ranče ve Vleticích. Zkušený lektor pan doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, PhD představil našim hostů téma VEŘEJNÝ PROSTOR. Jeho prezentace se zajímavými příspěvky a fotografiemi představovala moderní urbanismus, problémy satelitů, moderní přístupy k rekonstrukcím i nové výstavbě, budování veřejného prostoru obce a veřejné zeleně. Rozvinula se podnětná diskuze, naši hosté, většinou zástupci obcí, uváděli své převážně špatné zkušenosti. Ve spoustě obcí zůstaly jako pozůstatek minulého režimu tzv. kulturní domy, které ve valné většině nejsou využívány a zatěžují rozpočet obce. Často dochází k odlivu mladých lidí do měst za prací, v obcích je málo dětí, základní školy fungují na výjimky nebo musely být dokonce uzavřeny. Rodinné domy jako dědictví neslouží k trvalému bydlení, ale spíše jako rekreační objekty. Nakonec náš lektor – praktik pan starosta obce Dolní Hbity Ing. Jan Michálek uvedl, pro zlepšení nálady a oživení jisté naděje, pár optimistických příkladů z obce Dolní Hbity a uvedl příklady možného řešení. Seminář se opravdu povedl, měl úroveň a sklidili jsme mnoho pochvaly, za což jsme moc a moc poděkovali jak panu doc. Ing. Arch. ThLic. Jiřímu Kupkovi, PhD. tak také panu Ing. Janu Michálkovi.

Za tým projektu Učíme se filmem

Věra Vitoňová

MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků