MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Kontakty

Sídlo:
MAS Sedlčansko, o.p.s.
Petrovice 139
262 55 Petrovice

Tel.: 602 416 281
E-mail: mas.sedlcansko@email.cz

Podrobný kontakt

INFOMAS

INFOMAS

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST MAS SEDLČANSKO, o.p.s.

pusobnost

Kontaktní formulář

Vaše jméno (povinné)

Váš email (povinné)

Předmět

Vaše zpráva

To že jste člověk prokažte výběrem ikony Hvězdičku.

MAS Sedlčansko, o. p. s., vás zve na Varhany znějící 2014 (6. – 27. září 2014) – pátý ročník mezinárodního varhanního festivalu, který představí památné varhany na Slánsku a Sedlčansku. Festival pořádají Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., MAS Sedlčansko, o. p. s., Královské město Slaný a obec Petrovice pod uměleckou záštitou varhaníka Pavla Černého.

Varhany znějící 2014, Slaný–Velvary–Zlonice & Petrovice a Dolní Hbity. Pátý ročník mezinárodního varhanního festivalu se v roce 2014 uskuteční díky dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, kterou získaly Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., ve spolupráci s MAS Sedlčansko, o. p. s. Partnery projektu jsou Královské město Slaný a obec Petrovice. Proto vám můžeme tentokrát představit památné varhany nejenom na Slánsku (Slaný, Velvary, Zlonice), ale také na Sedlčansku (Petrovice a Dolní Hbity) a to jak na hlavních koncertech – včetně možnosti zúčastnit se po registraci jednoho koncertu na Sedlčansku pro zájemce ze Slánska a naopak – tak při putování za varhanami v obou regionech. V rámci zmíněné dotace se také uskuteční dvě rozsáhlé rekonstrukce varhan – Zlonice a Petrovice u Sedlčan – a oba opravené nástroje také samozřejmě uslyšíte na festivalových koncertech.

PROGRAM – VARHANY ZNĚJÍCÍ 2014 – 6. – 27. září 2014

(Informační buletin s programem ke stažení.)

PUTOVÁNÍ ZA VARHANAMI NA SLÁNSKU

6. 9. – Malíkovice, Hořešovice, Klobuky, Smolnice
průvodci – Štěpán Svoboda (organolog) a Jakub Janšta (varhaník)

KONCERTY SLÁNSKO

8. 9. – Slaný, Kaple Zasnoubení P. Marie (19.30)
Švýcarská hudba pro varhany, alpský roh, jódlování a akordeon
Peter Fröhlich (CH) – varhany, Flavian Imlig (CH) – alpský roh
Monika Nötzli a Hany Küttel (CH) – jódlování, Mario Küttel(CH) – akordeon

10. 9. – Slaný, chrám sv. Gotharda (19.30)
Vrahany vážně – nevážně, Jiřina Dvořáková-Marešová (CZ) – varhany

13. 9. – Velvary, kostel sv. Kateřiny (18.00, výměnný koncert)
Francouzská varhanní hudba 19. a 20. století
Michel Bouvard (F) – varhany, Yasuko Uyama-Bouvard (F) – varhany

15. 9. – Zlonice, chrám Nanebevzetí P. Marie (19.30)
Chvála improvizace – improvizační večer na témata z publika
Jaroslav Vodrážka (CZ) – varhany

17. 9. – Slaný, klášterní kostel Nejsv. Trojice (19.30)
Musica magnorum solamen dulce laborum
Tomáš Flégr (CZ ) – pozitiv, muselaar, virginaly, portativy, Jankees Braaksma (NL) – zobcové flétny, portativy

KONCERTY SEDLČANSKO

20. 9. – Petrovice, kostel Sv. Petra a Pavla (18.00, výměnný koncert)
Z hudebních pokladů venkovských kantorů, Pavel Černý (CZ) – varhany

24. 9. – Dolní Hbity, kostel Sv. Jana Křtitele (19.30)
Bach a jeho následovníci v 19. a 20. století, Petr Čech (CZ) – varhany

PUTOVÁNÍ ZA VARHANAMI NA SEDLČANSKU

27. 9. – Krásná Hora nad Vltavou, Svatý Jan, Kamýk nad Vltavou a Maková Hora – průvodce – Pavel Černý (varhaník a organolog)

  • Oprava a prezentace varhan (Zlonice, Petrovice)
  • Zájezd posluchačů ze Slánska na festivalový koncert na Sedlčansko a naopak
  • Putování za varhanami na Slánsku a na Sedlčansku
  • Vydání CD (troj CD) • Přenos obrazu z kůru • Upomínkové grafiky

Příjemný zážitek při účasti na některém z pořádaných koncertů vám přeje jménem MAS Sedlčansko, Jiří Kužel, ředitel MAS Sedlčansko, o. p. s.

Zájem o peníze z programu Nová zelená úsporám roste – letošní objem by měl být plně vyčerpán.

Program Nová zelená úsporám brzy přivítá žádost o dotaci s pořadovým číslem 500. Celková alokace už překročila 120 milionů korun.

První úspěšné žádosti budou schváleny už v polovině května. Nová zelená úsporám byla přitom spuštěna na začátku dubna letošního roku. Podporuje hlavně zateplování rodinných domů, výměnu oken a dveří, výstavbu tzv. pasivních domů a výměnu starých energetických kotlů za nové úsporné na biomasu, plyn, dále pak instalaci tepelných čerpadel a solárních panelů.

Oproti loňskému roku obsahuje aktuální výzva několik změn. Všechny informace jsou k dispozici na regionálních pracovištích SFŽP ČR.

Příkladem je povinnost dodat všechny potřebné podklady k elektronické žádosti do tří dnů. „Pokud chcete více času, podejte žádost ve středu, protože tři dny běží až do pondělí. Sobota a neděle jako dny pracovního volna se nepočítají,“ sdělil na semináři náměstek ředitele fondu Leo Steiner a dodal: „Cílem tohoto opatření je snaha financovat projekty co nejrychleji.“

Další informace ohledně programu Nová zelená úsporám můžete sledovat na oficiálním webu programu www.nzu2013.cz.

V sobotu 12. 4. se v Ateliéru Prčice uskutečnil zlatý hřeb fotosoutěže Vyfoť Toulvu i Ty! Probíhalo tu předávání cen autorům těch nejlepších fotografií. Za zvuků alternativní hudby se pak nejen prohlížely fotky, ale také se, jak to má být, pojedlo a podebatilo. Krátkou fotoreportáž z předávání cen najdete na stránkách MAS Krajiny srdce.

Nemohli jste se zúčastnit? Jak předávání cen probíhalo, se můžete podívat na videu. Za úžasné video z akce děkujeme Václavu Peterkovi.

Máme filmy pro venkov!

Učíme se filmem je název projektu spolupráce, na kterém pracují kromě MAS Region Pošembeří, Přemyslovské střední Čechy o.p.s., MAS Sedlčansko, o.p.s. a MAS Vyhlídky. Partnerem tohoto vzdělávacího projektu je občanské sdružení Harvest Films, jehož úkolem je především odborné poradenství ve výběru dokumentárních filmů pro zúčastněné místní akční skupiny (MAS).

Realizátoři připravili celkem 32 seminářů s diskusí rozdělených do čtyř tematických okruhů: prostupnost venkovské krajiny, samospráva na venkově, veřejný prostor na venkově a ekonomika venkova. Pomocí doprovodných dokumentárních filmů z Čech i zahraničí, které jsou promítány na seminářích, chtějí cíleně inspirovat obyvatele svých regionů, potažmo i z celé České republiky a motivovat je k myšlenkové změně života na venkově. Semináře pod vedením lektorů a praktiků jsou rozděleny do dvou bloků a to pro širokou nebo pro odbornou veřejnost. Živě se diskutuje o regionální produkci, o nevyužitých objektech vhodných pro podnikání, o možnostech vzájemné spolupráce mezi obcemi a vysokými školami, o moderním přístupu k rekonstrukcím i nové výstavbě na venkově anebo o zvyšování biodiverzity venkovské krajiny. Návštěvníci se na těchto vzdělávacích akcích mohou setkat s odborníky, jako je lektor na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě stavební, Katedře urbanismu a územního plánování doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, PhD., který se zaměřuje na veřejný prostor a urbanismus venkova. Nebo další ikona na poli ekonomie Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., která je aktivistkou občanské iniciativy Alternativa zdola, jež přináší nový pohled na lokální ekonomiku.

Projekt Učíme se filmem vyvrcholí 20. září 2014 jednodenním filmovým festivalem v českobrodském kině Svět. Bude to přehlídka těch nejlepších filmů ze seminářů, které vyberou účastníci a některých novinek roku 2014. I po skončení seminářů a festivalu budou promítané filmy zájemcům

k zapůjčení zdarma a to v mediatéce obsahující téměř 30 DVD u každé místní akční skupiny realizující projekt.

Chcete se stát sponzorem – partnerem projektu, prezentovat své výrobky nebo činnost na seminářích či filmovém festivalu? Dáme vám prostor! Kontaktujte Petru Ištvánikovou na emailu istvanikova@posemberi.cz, nebo volejte číslo 724 033 722. Další podrobné informace najdete na www.posemberi.cz a na Facebooku, kde máte možnost o projektu a seminářích diskutovat.

Projekt „Učíme se filmem“ je financován z Programu rozvoje venkova, Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Petra Ištvániková, KMAS Region Pošembeří

MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků