MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Výzva č.2

Výzva č.2 Výzva MAS Sedlčansko Podpora zaměstnanosti I.

Číslo výzvy: 354/03_16_047/CLLD_16_01_099

Datum vyhlášení výzvy MAS 12. únor 2018

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 20. únor 2018, 13:00 hodin

pozvánku na seminář pro žadatele naleznete zde

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu – 19. březen 2018, 12:00 hodin

 

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.

(Nutno otevřít v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight a řídit se našimi Pokyny k vyplnění žádosti viz níže…)

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

9.4.2018 kancelář MAS ukončila proces hodnocení formálních naležitostí a přijatelnosti. Všechny projekty postoupily do věcného hodnocení, které proběhne 24.4.2018.

Etický kodex hodnotitelů: Mašková, Haintz

Seznam přijatých žádostí:

Seznam přijatých žádostí

Seminář pro žadatele:

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 20. únor 2018, 13:00 hodin

pozvánku na seminář pro žadatele naleznete zde

Prezentace ze semináře 20.2.2018

Přílohy:

Výzva č.2 Výzva MAS Sedlčansko Podpora zaměstnanosti I.

Příloha č. 1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2. Popis podporovaných aktivit v oblasti zaměstnanosti

ETICKÝ KODEX

Zde naleznete relevantní dokumenty pro přípravu žádosti o podporu, kterými jste povinni se řídit. Kompletní seznam dokumentace k OP Zaměstnatnost naleznete na webu: www.esfcr.cz.
Pracovní pomůcka_Indikátory na výzvy MAS_v1_k_1_1_2017

Soubory ke stažení:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

Obvyklé ceny a mzdy/platy

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Pokyny k vyplnění žádosti IS KP14+

Projektový záměr pro intervenční logiku

MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející kalendar-akci.

Archiv příspěvků