MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Výzva č.2

Výzva č.2 Výzva MAS Sedlčansko Podpora zaměstnanosti I.

Datum vyhlášení výzvy MAS 12. únor 2018

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 20. únor 2018, 13:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu – 19. březen 2018, 12:00 hodin

Přílohy:

Výzva č.2 Výzva MAS Sedlčansko Podpora zaměstnanosti I.

Příloha č. 1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2. Popis podporovaných aktivit v oblasti zaměstnanosti

ETICKÝ KODEX

MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Nadcházející akce

AKTUALITY

Archiv příspěvků