MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Výzva MAS Sedlčansko Podpora zaměstnanosti II

Výzva MAS Sedlčansko Podpora zaměstnanosti II

Číslo výzvy: A99/03_16_047/CLLD_16_01_099

Datum vyhlášení výzvy MAS 24. září 2019

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 3. října 2019, 10:00 hodin

pozvánku na seminář pro žadatele naleznete zde

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu – 31.  října 2019 12:00

 

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.

(Nutno otevřít v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight a řídit se našimi Pokyny k vyplnění žádosti viz níže…)

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

13.11.2019 kancelář MAS ukončila proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Všechny projekty postoupily do věcného hodnocení, které proběhne v prosinci 2019

Etický kodex hodnotitelů: zde

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ:

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ Podpora zaměstnanosti II

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE:

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 3. října 2019, 10:00 hodin

Prezentace ze semináře 3.10.2019

 

Přílohy:

Výzva MAS Sedlčansko Podpora zaměstnanosti II

Příloha č. 1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2. Popis podporovaných aktivit v oblasti zaměstnanosti

ETICKÝ KODEX

Zde naleznete relevantní dokumenty pro přípravu žádosti o podporu, kterými jste povinni se řídit. Kompletní seznam dokumentace k OP Zaměstnatnost naleznete na webu: www.esfcr.cz.
Pracovní pomůcka_Indikátory na výzvy MAS_v1_k_1_1_2017

Soubory ke stažení:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

Obvyklé ceny a mzdy/platy

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Pokyny k vyplnění žádosti IS KP14+

Projektový záměr pro intervenční logiku

MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků