MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Výzva MAS Sedlčansko Prorodinná opatření

Výzva MAS Sedlčansko Prorodinná opatření

Číslo výzvy : B01/03_16_047/CLLD_16_01_099

Datum vyhlášení výzvy MAS 24. září 2019

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 3. října 2019, 10:00 hodin

pozvánku na seminář pro žadatele naleznete zde

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu – 31. října 2019 12:00

 

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.

(Nutno otevřít v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight a řídit se našimi Pokyny k vyplnění žádosti viz níže…)

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

Podporovanými aktivitami ve výzvě jsou tyto aktivity:

  • Příměstské tábory
  • Společná doprava dětí do/ze příměstského tábora a/nebo dětšké skupiny

DNE 18.2.2020 BYLY VYBRANÉ PROJEKTY POSTOUPENY DO FÁZE ZÁVĚREČNÉHO OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI, KTEROU PROVÁDÍ ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPZ.

 

VÝBĚR PROJEKTŮ

30.1.2020 proběhl na jednání Rozhodovacího výboru výběr projektů.

Vybrané projekty

Etický kodex hodnotitelů

Zápis z jednání a prezenční listina Rozhodovacího výboru

VĚCNÉ HODNOCENÍ

12.12.2019 proběhlo na jednání Výběrové komise hodnocení projektů. Samotný výběr projektů proběhne na jednání Rozhodovacího výboru, které se bude konat po uplynutí doby  (min. 15 kalendářních dní) na odvolání žadatelů.

Zápis z jednání a hodnocení Výběrové komise zde

 

 

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

13.11.2019 kancelář MAS ukončila proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Všechny projekty postoupily do věcného hodnocení, které proběhne v prosinci 2019

Etický kodex hodnotitelů: zde

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ:

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ Prorodinná opatření

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE:

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 3. října 2019, 10:00 hodin

Prezentace ze semináře 3.10.2019

 

Přílohy:

Výzva MAS Sedlčansko Prorodinná opatření

Příloha č. 1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Etický kodex

Zde naleznete relevantní dokumenty pro přípravu žádosti o podporu, kterými jste povinni se řídit. Kompletní seznam dokumentace k OP Zaměstnatnost naleznete na webu: www.esfcr.cz.
Pracovní pomůcka_Indikátory na výzvy MAS_v1_k_1_1_2017

 

Soubory ke stažení:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

Obvyklé ceny a mzdy/platy

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Pokyny k vyplnění žádosti IS KP14+

Projektový záměr pro intervenční logiku

MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků