MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Zelená nejen pro kluky

Program Zelená nejen pro kluky je zaměřen na podporu manuální a řemeslné zručnosti. V průběhu realizace projektu má vzniknout ucelená koncepce této podpory od raného věku až po nejvyšší ročníky základní školy a to jak v povinném, tak zájmovém vzdělávání: textilní a dřevěný program pro MŠ, práce s materiály na prvním stupni ZŠ  a ve školních družinách, program Dílenský výrobek pro žáky druhého stupně ZŠ a série vzdělávacích dílen pro rodiče.

Výhledově se chceme zaměřit i na jednoduchou koncepci podpory polytechnického vzdělání v regionu ve spolupráci s Techmánií Plzeň.

V současné době jsou již umístěny na portálu Místo pro život v sekci pro Učitele ® Metody a inspirace  ukázky z programů: Práce s materiály (pracovní činnosti) http://www.mistoprozivot.cz/index.php  a ukázky z programu Dílenský výrobek – dřevěná hračka,  Dílenský výrobek – šperk http://www.mistoprozivot.cz/index.php?id=558 .

Členové PS: zde