MAS Sedlčansko o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Kontakty

Sídlo:
MAS Sedlčansko o.p.s.
Petrovice 139
262 55 Petrovice

Tel.: 602 416 281
E-mail: mas.sedlcansko@email.cz

Podrobný kontakt

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST MAS SEDLČANSKO o.p.s.

pusobnost

Kdo je Online

3 návštěvníků online

Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Sedlčansko

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR schválilo žádost dle specifického cíle č. 4.2. „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšeni řídících a administrativních schopnosti MAS“. Jedná se o režijní náklady na činnost MAS. MAS předložila tuto žádost dne 23. srpna 2016. Žádost 4.2 byla zpracována na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018. Náklady v rámci SC 4.2 jsou hrazeny ve výši 95% uznatelných nákladů. Jedná se především o mzdy, vybavení a pronájem kanceláře, energie a propagaci MAS.

Aktuality k projektu

MAP

MAP

MAP

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející kalendar-akci.

Archiv příspěvků