MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

2. výzva IROP VZDĚLÁVÁNÍ 1

Aktivita:

  • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
  • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat výše uvedené aktivity.

  • Název výzvy: 2. výzva IROP VZDĚLÁVÁNÍ 1
  • Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 11.3. 2024 0:00
  • Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 11.3. 2024 10:00
  • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 10.5. 2024 23:59
  • Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů
  • Alokace výzvy MAS (CZV):  5 400 000 Kč
  • Minimální výše CZV na projekt: 350 000 Kč
  • Maximální výše CZV na projekt: 1 600 000 Kč

TEXT VÝZVY >>>

AKTUALIZACE VÝZVY >>>

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE: 14.3. 2024 9:00, kancelář MAS v Krásné Hoře nad Vltavou č.p. 90

Pozvánka Seminář pro žadatele 14.3.2023 >>>

Prezentace ze semináře pro žadatele >>>

AKTUÁLNÍ PRŮBĚH VÝZVY:

11.3. 2024 Příjem žádostí

17.4. 2024 Na základě rozhodnutí RV došlo k prodloužení příjmu žádostí do 10.5. 2024

10.5. 2024 Ukončený příjem žádostí

13.5. 2024 Seznam přijatých projektových záměrů

13.5. 2024 Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

20.5. 2024 Věcné hodnocení vč. zápisu jednání VK

Důležité dokumenty a přílohy:

Šablona projektového záměru – vzor
Podklady pro hodnocení (48. výzva IROP – Vzdělávání) – MŠ
Podklady pro hodnocení (48. výzva IROP – Vzdělávání) – ZŠ
Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – MŠ
Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – ZŠ
Kritéria věcného hodnocení – MŠ
Kritéria věcného hodnocení – ZŠ
Tabulka pro ověření neúplných škol
Standard konektivity a bezpečnosti škol

Další dokumenty IROP >>>

Informace z nadřazené výzvy IROP:

Specifická pravidla >>>
Přílohy Specifických pravidel >>>
Text nadřazené výzvy ŘO IROP >>>

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků