MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Učíme se filmem: Úcta k životu – na slovíčko o zabíjení

6.3.2014

Dobrý řezník je ten, který ke zvířatům přistupuje s respektem a láskou. Podle této na první pohled paradoxní zásady se řídí Karl Ludwig Schweisfurth, mistr řezník a bývalý velkovýrobce masa formou, která mu umožňuje s dobrým svědomím prohlásit: Musíme zabíjet pro život, neboť díky životu jiných žijeme i my. Karl nám ukazuje, jak lze díky staré tradici řemeslné zručnosti zvíře pečlivě a s respektem uvést do smrti – s úctou k životu.

Režie: Bertram Verhaag
Délka: 35 min.
Jazyk: český, německý

Ukázka:MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků