MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

3.9.2014

Dne 2. září proběhlo v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech první komunitní projednání implementační části strategie MAS Sedlčansko a Sdružení obcí Sedlčanska na téma: rozvoj sociálních služeb v regionu. Jednání se zúčastnili zástupci organizací poskytujících sociální služby, starostové, podnikatelé a veřejnost. Jednání, dle našeho názoru, proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných.

Další setkání proběhne dne 9. září od 17.00 opět v prostorách kulturního domu, tentokrát na téma: rozvoj regionálního školství. Všichni jste srdečně zváni.

MAS pozvánka školství

Zdroj: Mgr. Jana Spálenková, Sedlčanský kraj

P1170401

Více ...

30.7.2014

Aktuality

Více ...

7.7.2014

Náš poslední seminář na výše uvedené téma se konal 10. 6. 2014 opět ve Vleticích, tentokrát za krásného počasí. Provázela ho z části nostalgie a z části dobrý pocit nad odvedenou prací. Téma Ekonomika na venkově se nám povedlo lépe zpracovat než v Sedlčanech, a to díky panu lektorovi Mgr. Tožičkovi.  Jeho odborné vysvětlení dané problematiky bylo přehledné a pochopitelné, našim hostům poskytl spoustu užitečných rad. Ve spolupráci s lektorem – praktikem, panem Ing. Michálkem vyvolali diskuzi, která jistě byla ve všech směrech přínosná. Mluvili jsme o odlivu lidí a peněz z venkova, o potřebě pracovních míst na venkově, Mgr. Tožička uvedl několik konkrétních příkladů, se kterými se setkal a jejich řešení.

Tímto děkujeme všem, kteří se na semináři podíleli a také našim milým hostům, kteří se zúčastnili a vytvořili příjemnou atmosféru.

Za tým projektu Učíme se filmem
Věra Vitoňová

P1060043

Více ...
MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků