MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

22.5.2018

MAS Sedlčansko, o.p.s. vyhlásila Výzvu č.1 k předkládání žádostí o podporu z operačního programu PRV – Programu Rozvoje Venkova

PRV 1 Podpora rostlinné a živočišné výroby

PRV 2 Podpora zpracování zemědělských produktů

PRV 3 Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně rozvoje cestovního ruchu

Termín příjmu žádostí je od 29.5. 2018, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 20.6. 2018, 15:00

Seminář pro žadatele bude 28.5. od 16:00 v Kanceláři MAS v Petrovicích 139, 262 55.

Podrobnější informace najdete na zde

Více ...

2.5.2018
Rádi bychom informovali. že se blíží vypsání výzvy z Programu Rozvoje Venkova (PRV)

PRV 1 – Podpora rostlinné a živočišné výroby

PRV 2 – Podpora zpracování zemědělských produktů

PRV 3 – Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně podpory cestovního ruchu

Předpokládané datum vyhlášení výzev: KVĚTEN 2018
Více ...

30.4.2018

Vážení žadatelé,

chtěli bychom Vás informovat o ukončení fáze věcného hodnocení projektů v rámci Výzvy č.1 a Výzvy č.2 v rámci OPZ. Samotný výběr projektů proběhne na jednání Rozhodovacího výboru, které se bude konat po uplynutí doby  (min. 15 kalendářních dní) na odvolání žadatelů.

Všechny informace naleznete u jednotlivých výzev na našich stránkách.

Výzva č.1 Podpora sociálních služeb a komunitních center

Výzva č.2 Výzva MAS Sedlčansko Podpora zaměstnanosti I.

 

Více ...

27.4.2018

Vážení žadatelé,

při zadávání výsledků hodnocení hodnotící (výběrové) komise ze dne 24.4.2018 nastaly technické problémy v systému MS2014 a není možné informovat žadatele o výsledku hodnocení.  Problém jsme již řešili a nahlásili dodavateli systému. Hned, jak to bude možné, budeme Vás informovat.

Více ...
MAP
MAP

MAP

MAP

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků