MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

26.2.2014

V úterý 25.2.2014 kancelář MAS Sedlčansko uskutečnila workshop (již třetí) na téma Samospráva na venkově. Tímto děkujeme panu ing. Jiřímu Duškovi, Ph. D. za odborné vedení workshopu, jeho přehled byl opravdu obdivuhodný, vyvolaná diskuze byla velmi zajímavá, naši hosté se aktivně zapojovali, dokonce vzniklo pár zajímavých návrhů na společnou spolupráci mezi obcemi. Doufejme, že se je v budoucnu podaří naplnit! V tom budeme spoléhat i na p. ing. Jana Michálka, našeho lektora praktika.

Těšíme se spolu s Vámi na již poslední workshop z řady pro širokou veřejnost, který uspořádáme 11.3.2014 opět v KD Sedlčany od 13 hod. Téma – Ekonomika na venkově.

Za tým projektu Věra Vitoňová

Více ...

12.2.2014

V úterý 11.2.2014 kancelář MAS Sedlčansko pokračovala v nastartované řadě workshopů, tentokrát na téma Prostupnost venkovské krajiny. Naprosto profesionální lektorka ing. Kateřina Zímová byla velmi milá, vytvořila příjemnou atmosféru, dokázala zaujmout a naši hosté se zapojili do diskuze opravdu živě. Spolu se svou kolegyní Annou Molinovou vedly workshop tak, že naše 4 hodiny uběhly hodně rychle, skoro se nám nechtělo odcházet. Všichni se zájmem sledovali filmy na dané téma, zejména film „Krajina,která spojuje“ , neboť ten byl natočen v nám blízké obci Dublovice nedaleko Sedlčan a přítomný starosta p. O. Jeřicha mohl poskytnout dodatečný komentář a odpovídat na vznesené dotazy.

Workshop hodnotíme opravdu kladně a těšíme se spolu s Vámi na další.

Za tým projektu Učíme se filmem
Věra Vitoňová

Více ...

29.1.2014

V úterý 28.1.2014 tým kanceláře MAS Sedlčansko o.p.s. v odpoledních hodinách pokračoval v sérii seminářů s diskusí realizovaných v rámci projektu Učíme se filmem. Zázemí a občerstvení pro seminář poskytl KD Sedlčany v čele s p. Ing. Severou. Přijelo téměř 30 účastníků semináře různých věkových skupin, profesního i zájmového zaměření. Zkušený lektor pan doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, PhD představil téma VEŘEJNÝ PROSTOR. Jeho příspěvky a ilustrující dokumentární filmy se věnovaly modernímu urbanismu obcí a komunitnímu budování veřejného prostoru: řešení problémů satelitů, modernímu přístupu k rekonstrukcím i nové výstavbě, komunitám a budování veřejného prostoru obce, veřejné zeleni původní a nové výsadbě…. Pan starosta obce Dolní Hbity Ing. Jan Michálek vnesl do lehce akademické atmosféry příklady z praxe. Společně s účastníky oba hlavní aktéři živě diskutovali do podvečerních hodin. S příslibem konání dalšího semináře na téma PROSTUPNOST KRAJINY dne 11.2.2014 od 13:00 hodin v opět sále KD Sedlčany, se všichni rozcházeli s načerpanými inspirujícími podněty do svých domovů.

Za tým projektu Učíme se filmem
Věra Vitoňová

Více ...
MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků