MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Ostatní

Kontrola NKÚ:

MAS Sedlčansko byla vybrána jako kontrolovaná osoba v rámci kontrolní akce NKÚ –  16/14 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje v rámci iniciativy Leader prostřednictvím Programu rozvoje venkova.

Kontrola proběhla ve dnech 30. 8. 2016 – 2. 11. 2016.

Kontrolní protokol

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků