MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Leader 2007 – 2013

LEADER (z angl. links between actions for the development of the rural economy – propojení aktivit pro rozvoj venkovské ekonomiky) je jedním z mnoha nástrojů politiky regionálního rozvoje. Charakteristický je zcela novým způsobem myšlení a zcela novými metodami, kterými přispívá k rozvoji venkova. Filosofie LEADERu je založena na pevném přesvědčení, že místní společenství (na úrovni obcí a mikroregionů) jsou sama schopna nejlépe řešit vlastní problémy, a že je tedy účelné poskytovat jim maximální možnou podporu, a to prostřednictvím tzv. místních akčních skupin.

Místní akční skupiny jsou právnické osoby, složené z vyváženého poměru zástupců veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru. Trvale působí v určitém území, a proto velmi dobře znají jeho problémy a jsou schopny napomáhat jejich řešení. Stát nebo Evropská unie jim v tomto úsilí pomáhá finančně, organizačně a metodicky.

Principy, které jsou pro filosofii LEADERu charakteristické, a které představují kvalitativně vyšší úroveň politiky regionálního rozvoje, kladou zásadní důraz na plánování a realizaci rozvojových projektů na nejnižší možné úrovni – v konkrétních mikroregionech, konkrétními lidmi. V těchto územích a společenstvích vznikají prostřednictvím LEADERu zcela nové hodnoty – vědomí vzájemné důvěry, schopnost komunikovat a spolupracovat při řešení společných zájmů v nejrůznějších oblastech společenského života.

V České republice byly některé z uvedených principů zohledněny již v Programu obnovy venkova. Zásadní posuny však nastaly v roce 2004, kdy byl Ministerstvem zemědělství ČR vyhlášen první ročník programu LEADER ČR, a v roce 2005, kdy se prostřednictvím Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství připojila Česká republika k iniciativě Evropské unie LEADER+.

MAS Sedlčansko, o.p.s.

realizuje projekt

„Sedlčansko – pohoda v srdci Čech“,

který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER

opatření IV.1.1. Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR

tmp151A-large

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků