MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Tvorba a proces vzniku strategie

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Vážení členové místní akční skupiny MAS Sedlčansko, zástupci obcí, škol, podniků a organizací v regionu i Vy, kteří máte zájem o rozvoj širšího území na obou březích Vltavy v oblasti Sedlčan a Příbrami, stejně jako jiné místní akční skupiny v ČR, i my jsme dostali příležitost „křížem krážem“ napříč všemi oblastmi prozkoumat náš region, shromáždit poznatky a informace, nahlédnout hlavní problémy, porozumět jejich příčinám, a pak se pokusit nastínit návrh, jak některé z nich řešit.

I když na vyhotovení dokumentu (strategii rozvoje regionu Sedlčanska a části Příbramska)se podílel jen úzký tým pracovníků, vyhotovení analytické i návrhové části pomohli lidé nejrůznějších oborů a profesí z řad místní odborné i laické veřejnosti a externí spolupracovníci. Odhadem zhruba 100 lidí. (toto zůstává nezměněno)
Trochu odvážně si troufáme říct, že strategii, kterou Vám předkládáme k nahlédnutí nebo prostudování  není jen odborným dokumentem, že nebyla vytvářen jen chladnou hlavou, ale i srdcem.
Přáli bychom si, aby prostudování strategie prohloubilo Váš pohled na území jako celek i na problematiku dílčích oblastí: Vzdělávání, Zaměstnanost a podnikání, Přírodu a krajinu, Sociální oblast, Zemědělství a Zázemí života obcí.

Pomohlo by nám, kdybyste si nenechali pro sebe myšlenky, které Vás při procházení dokumentů napadnou a své inspirace, náměty na doplnění, ale i pochyby a nesouhlasy nám nějakou formou sdělili.

Děkujeme všem, kteří jste s námi prošli cestu tvorby strategie, Vám, kteří pomůžete s dopracováním poslední fáze i Vám, kteří jste ochotní tento důležitý návrh rozvoje regionu uvést do života.

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků