MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Sedlčansko

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001832

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR schválilo žádost dle specifického cíle č. 4.2. „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšeni řídících a administrativních schopnosti MAS“. Jedná se o režijní náklady na činnost MAS. MAS předložila tuto žádost dne 23. srpna 2016. Žádost 4.2 byla zpracována na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018. Náklady v rámci SC 4.2 jsou hrazeny ve výši 95% uznatelných nákladů. Jedná se především o mzdy, vybavení a pronájem kanceláře, energie a propagaci MAS.

Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Aktuality k projektu

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků