MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

OPTP

Operační program Technická pomoc
Projekt MAS Sedlčansko, o.p.s. OPTP I
Registrační číslo projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000183
Hlavním cílem projektu je zajištění koordinace a řízení implementace EU fondů.

Je spolufinancován Evropskou Unií.

 

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků