MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Řídící výbor MAP

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčovych aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Při sestavování výboru bylo potřeba zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území.

Na nominaci členů Řídícího výboru, jako hlavního rozhodovacího orgánu projektu, pracoval Realizační tým od počátku projektu. Nominováni byli vybraní ředitelé škol – MŠ, ZŠ, ZUŠ, zástupci vedení škol, zástupci neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatelů škol, KAP Středočeského kraje, DSO ORP Příbram, MAS Sedlčansko (MAS působících na území ORP), zástupci realizátora projektu, rodičů a další.

Realizační tým informoval nominované členy do Řídícího výboru v pozvánce o programu setkání a dle tohoto programu probíhalo také setkání Řídícího výboru – seznámení s projektem, schválení Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru a volba předsedy Řídícího výboru. Realizační tým připravil veškeré materiály pro jednání Řídícího výboru. V rámci diskuse vzešly první podněty k tvorbě Strategického rámce MAP a zaměření projektu.

Členové řídícího výboru:

ridici-vybor

Jednací řád: jednaci-rad-rvmap (schválený dne 6.9.2016 v 2.ZŠ Propojení v Sedlčanech)

Statut : statut-rvmap (schválený dne 6.9.2016 v 2.ZŠ Propojení v Sedlčanech)

Zápisy z Řídícího Výboru MAP:

6.9.2016

9.1.2017

23.3.2017

15.1.2018

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků