MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

14.3.2017

Logolink_MAP

Rádi bychom Vás informovali o výsledcích dotazníkového šetření, které proběhlo v únoru 2017.

Pozorně jsme prošli vámi vyplněné dotazníky. Souhrnný výsledek přikládáme zde

Podrobnější informace o pomoci školám z regionu MAS Sedlčansko naleznete v emailu odeslaném ředitelům škol ( zde)

Více ...
MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků