MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

OPZ+

Od 1.1.2023 realizuje MAS Sedlčansko o.p.s. projekt Podpora komunitního života na Sedlčansku, reg. č. projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000117. Tento projekt je realizován prostřednictvím výzvy v rámci Operačního programu zaměstnanost. Doba realizace je 36 měsíců a rozpočet projektu je 9 632tis. Kč. Do projektu jsou zapojeni Domácí hospic Křídla v Sedlčanech, Rodinné centrum Petrklíč a komunitní tábory v Kamýku nad Vltavou.

Projekt se zaměřuje na zlepšení kvality života rodin s dětmi a rodin doprovázející své umírající blízké na území Sedlčanska a to prostřednictvím několika sub-projektů. Intervence směřující k podpoře rodin pečující o nezletilé děti prostřednictvím poskytování odborných služeb a nabízení možností komunitního sdílení je nedílnou součástí rozvoje komunitních služeb v kraji. Účelem projektu je dále zvýšit dostupnost a kvalitu specializované paliativní péče ve vlastním domácím prostředí umírajícího. Komunitní tábory v Kamýku nad Vltavou budou realizovány v letech 2023 – 2025 o prázdninách a to vždy ve třech turnusech.

Realizované aktivity Domácí hospic Křídla >>>

Realizované aktivity Rodinné centrum Petrklíč >>>

Realizované aktivity Komunitní tábory v Kamýku nad Vltavou >>>

 

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků