MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Projekty z 6. výzvy

Rekonstrukce elektrické instalace v budově OÚ Dolní Hbity

Žadatel: Obec Dolní Hbity
Výše dotace: 207.478 Kč

Popis projektu:
Projekt řeší rekonstrukci elektroinstalace v celém objektu budovy obecního úřadu v Dolních Hbitech (kromě nově přistavovaných či nově rekonstruovaných částí – místnost archivu nad původní terasou, podkrovní místnost, podkroví nad poštovnou).

Oprava kuchyně ZŠ Kamýk nad Vltavou

Žadatel: Obec Kamýk nad Vltavou
Výše dotace: 388.557 Kč

Popis projektu:
Projekt řeší opravu prostor kuchyně v objektu Základní školy Kamýk nad Vltavou č.p.141, na parc.č. 290/1 v k.ú. Kamýk nad Vltavou.

Cyklotrasa Kamenické křížky

Žadatel: Obec Nedrahovice
Výše dotace: 82.311 Kč

Popis projektu:
Cílem projektu je vytvoření nové cyklotrasy Kamenické křížky, procházející po místních komunikacích a obecních cestách obce Nedrahovice (částečně také obce Nechvalice). Cyklotrasa bude spojovat dvě existující trasy č 8138 (Vysoký Chlumec-Kamenice-Jesenice) a 8143 (Nechvalice-Kvasejovice) a umožní tak cyklistůmmj. další možnosti zvolení nových tras. Linie trasy navíc lemují historické křížky (celkem 5 ks), jejichž rekonstrukci v tuto chvíli obec Nedrahovice provádí.

Zbrojnice sklad požární techniky

Žadatel: Obec Jesenice
Výše dotace: 491.146 Kč

Popis projektu:
Zbrojnice – sklad požární techniky. Jedná se o lehkou montovanou dřevostavbu na základové desce, včetně přípojky elektro. Objekt bude postaven na parcele ve vlastnictví obce Jesenice a bude sloužit k uskladnění požární techniky a jako zázemí pro dobrovolné hasiče Martinice. Sklad bude řešen tak, aby se dal využívat i jako společenská místnost na různá setkání a schůzky.

Dětské hřiště v Jablonné

Žadatel: Obec Jablonná
Výše dotace: 161.550 Kč

Popis projektu:
Projekt sestává z vybudování nového dětského hřiště v lokalitě současného fotbalového hřiště v k.ú. Jablonná. Dětské hřiště bude koncipováno tak, aby umožnilo vyžití dětí již od nejranějšího věku. Bude použit herní prvek pískoviště, houpačky, průlezka se skluzavkou a kladina a vše bude doplněno dvěma lavičkami.

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků