MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Toulava

toulava-logo

Rádi bychom Vám ukázali ty nejzajímavější stopy, jaké jsme projektem Toulavy již zanechali. Kudy podle kompasu plánujeme za svítání vykročit. A také představit pár míst v mapě, kterých se teprve chystáme dosáhnout. Vítejte na naší cestě k Toulavě, turistickému regionu v srdci Čech.

mapa-toulava

Toulava – mapa ČR

Toulava je nová turistická oblast v samém srdci Čech. Je výsledekem projektu spolupráce 4 místních akčních skupin: MAS Krajina srdce, MAS Střední Povltaví, MAS Sedlčansko a MAS Lužnice. Projekt je realizován s podporou Programu rozvoje venkova, Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce.

Hlavním cílem projektu je vytvoření konkurenceschopné a známé turistické oblasti, řízené efektivním destinačním managementem. Toho se pokusíme docílit pomocí výstupů z projektu, jakými jsou například marketingová strategie rozvoje turistické oblasti nebo realizace konkrétních marketingových aktivit. Strategie Toulavy umožní turistické oblasti ucházet se o certifikaci na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Marketingové výstupy pak Toulavě pomohou zviditelnit se u jejich obyvatel a zároveň se dostane do povědomí turistů českých, moravských, slezských i těch zahraničních.

Web: http://toulava.cz/
Facebook: www.facebook.com/Toulava.cz

Reportáž ČT: Toulava

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků