MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Přehled fichí

Přehled fichí

Fiche č. 1. Podpora a vznik mikropodniků
Fiche č. 2. Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků
Fiche č. 3. Vzdělávání a spolupráce
Fiche č. 4. Kulturní dědictví Sedlčanska
Fiche č. 5. Kvalitní venkov
Fiche č. 6. Opravy místních a doprovodných komunikací
Fiche č. 7. Životní prostředí v obcích
Fiche č. 8. Živé lesy Sedlčanska
Fiche č. 9. Zdravé lesy a toky Sedlčanska
Fiche č. 10. Volný čas a sport
Fiche č. 11. Turistika

Počty podpořených projektů v rámci jednotlivých výzev a celkové dotace na výzvy

Fiche / Výzva Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6 Fiche 7 Fiche 8 Fiche 9 Fiche 10 Fiche 11 Celková dotace na výzvu
Výzva č.1 5 2.466.162 Kč
Výzva č.2 1 2 1.149.464 Kč
Výzva č.3 4 1.351.100 Kč
Výzva č.4 2 1.351.000 Kč
Výzva č.5 2 1 1 2 3.083.312 Kč
Výzva č.6 4 1 1.331.042 Kč
Výzva č.7 1 7 1 2.239.121 Kč
Výzva č.8 1 1 6 2 1.748.723 Kč
Výzva č.9 2 8 2.671.576 Kč
Celkem 2 4 1 8 14 17 4 3 1 16.412.537 Kč
(54 projektů)
MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků