MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Projekty z 5. výzvy

Víceúčelové hřiště

Žadatel: T.J. Sokol Krásná Hora nad Vltavou
Výše dotace: 961.942 Kč

Popis projektu:
Realizací projektu dojde k rozšíření hrací plochy o dvě nové hrací plochy s umělým povrchem.

 

Záchrana náhrobků na židovském hřbitově Drážkov

Žadatel: Židovská obec Praha
Výše dotace: 302.400 Kč

Popis projektu:
Projekt řeší záchranu nemovité kulturní památky – hřbitova na vrchu Radobyl. V rámci projektu bude restaurována část náhrobků tohoto významného kulturního dědictví regionu Sedlčanska.

Přístavba mléčnice Nová Ves

Žadatel: ZS Nalžovice a.s.
Výše dotace: 200.000 Kč

Popis projektu:
Přístavba mléčnice na farmě skotu Nová Ves o ploše 21,06 m2 pro chladící tank 5 000 litrů.

Zelená náves pro životní prostředí

Žadatel: Obec Jesenice
Výše dotace: 328.797 Kč

Popis projektu:
Revitalizace dvou návsí v katastru obce ( vykácení starých stromů, výsadba nových), nákup techniky na údržbu zelených ploch v katastru obce.

Revitalizace návsi v obci Milešov

Žadatel: Obec Milešov
Výše dotace: 627.642 Kč

Popis projektu:
Cílem projektu je zlepšení vzhledu obce a zkvalitnění života občanů všech věkových kategorií.

Fotobioreaktor

Žadatel: ZS Dublovice a.s.
Výše dotace: 627.642 Kč

Popis projektu:
Cílem projektu je kultivace řasy v provozních podmínkách ZS Dublovice, a.s., s využitím odpadního CO2 z výfukových plynů a degustátu z bioplynové stanice.

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků