MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP jako strategická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání je zpracováván pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, OP PPR a OP VVV s prioritami území. Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad projektu s prioritami regionu uvedenými ve Strategickém rámci MAP. Strategický rámec MAP má dočasný charakter a je možné jej aktualizovat při dalším ujasnění priorit a jejich změn v procesu plánování.

Strategický rámec MAPu regionu Sedlčanka byl odhlasován per rollam a jednoznačně schválen Řídícím výborem dne 29. 9. 2016. Poté byl zveřejněn na stránkách Územní dimenze (http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP)

Aktuální verze strategického rámce:

Aktuální verze k: 29.1.2018

30.3.2017

 k 29.9.2016 strategicky-ramec-map

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků