MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP jako strategická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání je zpracováván pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, OP PPR a OP VVV s prioritami území. Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad projektu s prioritami regionu uvedenými ve Strategickém rámci MAP. Strategický rámec MAP má dočasný charakter a je možné jej aktualizovat při dalším ujasnění priorit a jejich změn v procesu plánování.

Strategický rámec MAPu regionu Sedlčanka byl odhlasován per rollam a jednoznačně schválen Řídícím výborem dne 29. 9. 2016. Poté byl zveřejněn na stránkách Územní dimenze (http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP)

Aktuální verze strategického rámce:

Aktuální verze k: 29.1.2018

30.3.2017

 k 29.9.2016 strategicky-ramec-map

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků