MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

3. výzva IROP Hasiči 1

Aktivita: Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
• výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic
• pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany
• vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích

  • Název výzvy: 3. výzva IROP Hasiči 1
  • Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 20.5. 2024 0:00
  • Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu: 20.5. 2024 10:00
  • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.7.2024 23:59
  • Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů
  • Alokace výzvy MAS (CZV):  4 500 000 Kč
  • Minimální výše CZV na projekt: 130 000 Kč
  • Maximální výše CZV na projekt: 1 000 000 Kč

TEXT VÝZVY >>>

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE: 23.5. 2024 9:00, kancelář MAS v Krásné Hoře nad Vltavou č.p. 90

Pozvánka Seminář pro žadatele 23. 5. 2024 >>>

Prezentace ze Semináře pro žadatele >>>

AKTUÁLNÍ PRŮBĚH VÝZVY:

20.5. 2024 Příjem žádostí

Důležité dokumenty a přílohy:

Šablona projektového záměru
Podklady pro hodnocení
Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
Kritéria věcného hodnocení
Parametry stavby a normativ materiálně technického vybavení
Stanovisko HZS – formuláře a postup
KONCEPCE OCHRANY OBYVATELSTVA do roku 2025 s výhledem do roku 2030
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
Další dokumenty IROP >>>

Informace z nadřazené výzvy IROP:

Specifická pravidla >>>
Přílohy Specifických pravidel >>>
Text nadřazené výzvy ŘO IROP >>>

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků