MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost
logo EU a MMR ČR

1. výzva MAS Sedlčansko, o.p.s. – IROP – Komunitní centra

Číslo výzvy : 111/06_16_072/CLLD_16_01_099

Datum vyhlášení výzvy MAS: 22. červen 2018 12:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 22. červen 2018 12:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu – 30. žáří 2018, 12:00 hodin

Výše dotace: 95 % z celkových způsobilých výdajů

Alokace výzvy MAS (CZV): 21 000 000 Kč

Minimální výše CZV na projekt: 500 000 Kč

Maximální výše CZV na projekt: 7 500 000 Kč

 

Žádost o podporu z IROP se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.

(Nutno otevřít v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight, návod na práci v systému viz. níže)

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“ 

(na tomto odkaze jsou ke stažení Specifická a Obecná pravidla pro žadatele včetně příloh)

 

 

VÝBĚR PROJEKTU

Jednání Rozhodovacího výboru proběhlo 6.12.2018.

Zápis z Rozhodovacího výboru naleznete zde

Etický kodex: zde

Seznam vybraných projektů

Všechny vybrané projekty byly odeslány na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.

 

 

VĚCNÉ HODNOCENÍ

15.11.2018 proběhlo na jednání Výběrové komise hodnocení projektů.

Zápis z výběrové komise naleznete zde

Dodatek k zápisu ze dne 28.11.2018 zde

Etický kodex hodnotitelů: zde

„Longlist“- seznam seřazených projektů: zde

Záznam k realizaci zde

 

 

HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

30.10.2018 kancelář MAS ukončila proces hodnocení formálních naležitostí a přijatelnosti. Všechny projekty postoupily do věcného hodnocení, které proběhne 15.11.2018.

Etický kodex hodnotitelů: Máchová, Haintz

Hodnocení probíhá dle kontrolních listů zde

 

PŘIJATÉ ŽÁDOSTI

Seznam přijatých žádostí

 

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 25. červenec 2018, 10:00 hodin

pozvánku na seminář pro žadatele naleznete zde

prezentaci ze semináře pro žadatele naleznete zde

 

 

PŘÍLOHY:

1. výzva MAS Sedlčansko, o.p.s. – IROP – Komunitní centra

Příloha č. 1 Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

                     Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 2 Potvrzení poskytovatele sociálních služeb

Příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno potvrzení stavebního úřadu

(Pokud v rámci projektu je třeba doložit pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, odevzdá se tato příloha pouze s vyplněním slova NERELEVANTNÍ na prvním doplňovaném řádku. )

Interní postupy IROP

Etický kodex hodnotitelů

 

 

SOUBORY KE STAŽENÍ:

Nadřazená Výzvy č. 62 IROP

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce  (kapitola 3.3. Aktivita „Rozvoj komunitních center“)

Přílohy Specifických pravidel

Osnova studie proveditelnosti

Postup podání žádosti přes systém ISKP14

 

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků