MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Spolupráce při realizaci projektu

„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

V našem regionu MAS Sedlčansko byl zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt nesoucí s název„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina Sedlčansko se stala partnerem.

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž MAS Sedlčansko vybralo na základě strategie 3.

Šlo o níže uvedená témata:

  1. Regionální školství            
  2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost
  3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
  4. Odpadové hospodářství
  5. Agenda zaměstnanosti
  6. Snížit administrativní zátěž obecních úřadů

Během projektu byla vypracována studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu. Do této studie bylo zapojeno přes 1000 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky.

Jedním z výstupů projektu byla vydána publikace Jak se vám líbí náš venkov, což je Kuchařka nápadů dobré praxe z ČR a EU, která může být nápomocna při řešení místních klíčových problémů.
Hlavním výstupem projektu vynikla samostatná Strategie spolupráce obcí na platformě MAS, kterou naleznete níže.

 

 

 

MAS Sedlčansko, o.p.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
Nositelem tohoto projektu je Sdružení místních samospráv, které vzniklo v roce 2008 jako platforma pro řešení nejožehavějších problémů obcí. Nejvíce se tato organizace zasazuje o spravedlivé rozdělení daňových výnosů mezi obce. V současné době je členy tohoto sdružení 1100 obcí.

CÍL PROJEKTU

Podpora spolupráce MAS a obcí v oblasti efektivního chodu úřadu.

VÝSTUP PROJEKTU
  • Studie současného výkonu veřejné správy, které bude identifikovat aktuální problémy obcí a měla by být východiskem pro iniciování legislativních změn.
  • Koncepční návrh legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu v obcích
Více informací o projektu naleznete zde.
MAS Efektivní chd úřadů
MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků