MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Evaluace a monitoring strategií MAS

Projekt je založen na stávající spolupráci místních akčních skupin v oblasti podpory definování dobré praxe, výměny zkušeností a stanovení doporučených způsobů evaluace a monitoringu strategií MAS na území Středočeského kraje.

podrobnější informace:

valuace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji
Zpráva ze dne 6. prosince 2014

Projekt má za cíl pro všechny MAS:
Rozšíření spolupráce mezi místními akčními skupinami Posázaví o.p.s., Rakovnicko o.p.s., Lípa pro venkov z.s., Region Pošembeří o.p.s., Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o., Brdy – Vltava o.p.s., MAS Zálabí, z. s., MAS Jihozápad o.p.s., MAS Vyhlídky,z.s., MAS Brdy, z.ú.,  MAS Střední Polabí o.s., MAS Sedlčansko, o.p.s. a MAS Nad Prahou o.p.s. konzultace příkladů dobré praxe v oblasti evaluace strategií.
Výstupy projektu:
>Účast všech MAS na semináři;
>Vypracování doporučující metodiky evaluace a monitoringu Strategií MAS;
>Soupis praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení, včetně studií týkající se tématu evaluace a monitoringu Strategií MAS.

Smlouva o spolupráci k projektu

DOHODA SZIF Evaluace a monitoring MAS

Žádost o dotaci

Zápis z 14.11.2014

Zápis z 12.12.2014

Zápis z 20.1.2015

Zápis z 17.2.2015

Zápis z 25. 3. 2015

Zápis ze dne 23.4.2015Jak na média

Foto ze dne 23. 4. 2015-2

Foto ze dne 23. 4. 2015-1

Foto ze dne 23. 4. 2015-3

Foto ze dne 23. 4. 2015-4

Foto ze dne 23. 4. 2015-5

Zápis ze dne 15.05.2015

Vyhodnocení projektu spolupráce

Monitoring a evaluace strategií

 

Prezentace Evaluace a monitoring MAS

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků