MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Podklady pro tvorbu SCLLD

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Podklady pro tvorbu strategie za období let 2013 – 2015

Zapojení veřejnosti do tvorby strategie

Zapojení veřejnosti do přípravy a zpracování Strategie MAS Sedlčansko probíhalo několika způsoby. Ty jsou postupně představeny níže.

Pořádání odborných seminářů k dané problemaice s návaznou diskuzí

Veřejný prostor

Prostupnost venkovské krajiny

Ekonomika na venkově

Samospráva na venkově

Sociální podnikání a podpora sociálních služeb

Cestovní ruch

Příprava strategie MAS

10.12.2012 Pracovní skupina pro tvorbu MRS (mrs-10-12-2012)

13.5.2013 Pracovní skupina pro tvorbu MRS (mrs-13-5-2013)

11.3.2013 Pracovní skupina pro tvorbu MRS (mrs-11-3-2013)

2.5.2014 Pracovní skupina pro tvorbu MRS (mrs-2-5-2014)

22.5.2014 Pracovní skupina pro tvorbu MRS (mrs-22-5-2014)

Projednávání strategie v obcích MAS

MAS postupně projednávala SCLLD ve všech obcích. Přímo na místě také provedla dotazníkové šetření. Vyplněné dotazníky jsou náhrány pod přehledem jednání.

18. 3. 2013 Klučenice (klucenice18-3-2013)

19. 3. 2013 Jablonná (jablonna19-3-2013)

20. 3. 2013 Krásná Hora nad Vltavou (krasnahora20-3-2013)

25. 3. 2013 Pečice (pecice25-3-2013)

4. 4. 2013 Milešov (milesov4-4-2013

5. 4. 2013 Krásná Hora nad Vltavou (krasnahora5-4-2013)

10. 4. 2013 Jesenice (jesenice10-4-2013)

18. 4. 2013 Smolotely (smolotely18-4-2013)

23. 4. 2013 Dolní Hbity (dolnihbity23-4-2013)

30. 11. 2014 Kamýk nad Vltavou (pl-komunitni-projednani-sclld-v-obci-kamak-nad-vltavou

11.3.2014             Místní šetření OÚ Klučenice

14.3.2014            Místní šetření OÚ Kosova Hora

14.3.2014            Místní šetření OÚ Dublovice

18.3.2014            Místní šetření OÚ Svatý Jan

18.3.2014            Místní šetření MÚ Krásná Hora n.Vlt

20.3.2014            Místní šetření OÚ Petrovice

20.3.2014            Místní šetření OÚ Milešov

21.3.2014            Místní šetření MěÚ Sedlec Prčice

25.3.2014            Místní šetření OÚ Prosenická Lhota

25.3.2014            Místní šetření OÚ Štětkovice

1.4.2014               Místní šetření OÚ Nechvalice

1.4.2014               Místní šetření OÚ Jesenice

3.4.2014               Místní šetření ÚM Vysoký Chlumec

3.4.2014               Místní šetření OÚ Počepice

3.4.2014               Místní šetření OÚ Nalžovice

10.4.2014            Místní šetření OÚ Křepenice

10.4.2014            Místní šetření OÚ Radíč

10.4.2014            Místní šetření OÚ Kňovice

12.5.2014            Místní šetření OÚ Osečany

Dotazníkové šetření provedené v jednotlivých obcích MAS: (dotazníky z obcí, kde nebylo prováděno místní šetření, dorazily emailovou poštou)

Kulaté stoly pro starosty a zástupce obcí

7. 4. 2014 Projednání Strategie CLLD MAS se zástupci obcí (projednani-strategie-clld-se-zastupci-obci-7-4-2014)

24. 4. 2014

23. 2. 2015 Solenice (kulaty-stul-soleniceprezencka-solenice)

13. 8. 2015 Kosova Hora (zapis-kosova-hora-13-8-2015)

Jednání pracovní skupiny

23. 9. 2014 Životní prostředí – Nečín (zp-23-9-2014)

7. 7. 2015 Školství a vzdělávání – Solenice (7-7-2015-solenice-skolstvi

Jednání orgánů MAS

3.3.2016       Plénum Partnerů MAS – schválení SCLLD (3-3-2016)

2.3.2015       Plénum Partnerů MAS (2-3-2015)

19.11.2015   Jednání Rozhodovacího výboru MAS – Priority SCLLD (Kamýk nad Vltavou)(19-11-2015)

15.12.2015   Plénum Partnerů MAS – projednání Programových rámců(15-12-2015)

26.6.2014    Valné shromáždění MAS(26-6-2014)

Otázky na vás jako inspirace pro vaše podněty

Co vám chybí k rozvoji vaší činnosti?
Co by se mělo v území MAS řešit především?
Chcete více využívat služeb MAS, rozvíjet svou činnost s pomocí MAS nebo s MAS spolupracovat?

Vaše jméno (povinné)

Váš email (povinné)

Předmět

Vaše zpráva

To že jste člověk prokažte výběrem ikony srdce.

Návrh priorit MAS

priority

Procentuální zastoupení priorit – průměr

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků