MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Realizační tým

Realizační tým projektu MAP má odpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy. Realizační tým vede projektový manažer. Realizační tým zabezpečuje činnost Řídícího výboru, případně dalších částí organizační struktury MAP.

Mezi hlavní úkoly realizačního tymu patří:

  • zajišťovat potřebné podkladové materiály a tyto pak předkládat Řídícímu výboru MAP pro jeho návrhy a diskuzi s partnery v území
  • monitorovat průběh realizace MAP
  • spolupracovat při relevantních aktivitách procesu MAP s odborným garantem MAP
  • zajišťovat organizaci společných vzdělávacích a informačních aktivit v rámci MAP
  • ve spolupráci s odborným garantem rozvíjet u zástupců zřizovatelů a v zapojených školáchodbornou znalost k odborným tématům MAP
  • účastnit se (na doporučení odborného garanta) aktivit souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání,
  • zajišťovat v oblastech MAP přenos výstupů mezi dílčími týmy, které mohou být v rámci organizační struktury MAP zřízeny
  • pravidelně vyhodnocovat realizované aktivity a dosahování cílů MAP

Realizační tým:

Přemysl Růžička

Eva Zirhutová

Petr Halada

Jana Mašková

Radmila Veselá

Vendula Vrzalová

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků