MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Varhany znějící

varhany znejici

Varhany znějící 2014

Varhany znějící 2014, Slaný–Velvary–Zlonice & Petrovice a Dolní Hbity. Pátý ročník mezinárodního varhanního festivalu se v roce 2014 uskuteční díky dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, kterou získaly Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., ve spolupráci s MAS Sedlčansko, o. p. s. Partnery projektu jsou Královské město Slaný a obec Petrovice. Proto vám můžeme tentokrát představit památné varhany nejenom na Slánsku (Slaný, Velvary, Zlonice), ale také na Sedlčansku (Petrovice a Dolní Hbity) a to jak na hlavních koncertech – včetně možnosti zúčastnit se po registraci jednoho koncertu na Sedlčansku pro zájemce ze Slánska a naopak – tak při putování za varhanami v obou regionech. V rámci zmíněné dotace se také uskuteční dvě rozsáhlé rekonstrukce varhan – Zlonice a Petrovice u Sedlčan – a oba opravené nástroje také samozřejmě uslyšíte na festivalových koncertech.

Na festivalových koncertech se představí nejenom světově uznávaní zahraniční interpreti, ale i vynikající čeští varhaníci, reprezentující koncertní umělce nejstarší, střední a mladší varhanní generace. Každý koncert našeho festivalu má svou zvláštní dramaturgii a specifické zaměření. Kromě varhan tak uslyšíte další zajímavé, a ne běžně se vyskytující nástroje a hudební styly a techniky.

Festival zahájí celodenní výlet – Putování za varhanami na Slánsku – při kterém navštívíme čtyři místa v okolí Slaného a seznámíme se s dalšími zajímavými nástroji. Obdobný výlet – Putování za varhanami na Sedlčansku – festival zakončí. Každý organizovaný účastník obdrží na závěr Putování zdarma upomínkový grafický list s motivy varhan na Slánsku a Sedlčansku od grafika Milana Bauera.

Výměnné koncerty – po přihlášení se mohou zájemci zúčastnit zájezdu na koncert ze Sedlčanska do Velvar, či naopak přijet na koncert ze Slánka do Petrovic u Sedlčan.

Renomovaný a citlivý přístup všech interpretů k technickým a zvukovým dispozicím jednotlivých nástrojů společně s promyšlenou dramaturgií festivalových koncertů je příslibem jedinečných hudebních zážitků.

Na koncerty ve Velvarech a ve Zlonicích je ze Slaného zajištěna zdarma doprava! Odjezd vždy hodinu před konáním koncertu ze zastávky „U Váhy“ v Šultysově ulici ve Slaném.

Vstup na všechny akce a koncerty festivalu je volný!

Tak jako v předchozích letech budou z festivalových koncertů pořízeny živé nahrávky, z nichž pak bude sestaven komplet tří CD, který vyjde do konce roku 2014. (CD Varhany znějící 2001, 2009, 2011, 2012)

Na festivalových koncertech budeme pomocí dvou kamer přenášet obraz z kůru. Z pohodlí lavic v chrámové lodi tak budete mít možnost sledovat interprety při hře na kůru. Nenechte si ujít tento zážitek!

Festival se koná také díky podpoře farností Arcidiecéze pražské – Slaný, Zlonice, Smečno, Kralupy nad Vltavou, Petrovice u Sedlčan, Krásná Hora nad Vltavou a Maková-Smolotely.

Pátý ročník mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící 2014 pořádají Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., MAS Sedlčansko, o. p. s., Královské město Slaný a obec Petrovice. Festival se koná pod uměleckou záštitou varhaníka Pavla Černého.

Bližší informace můžete zjistit na: WWW.VARHANY.SLANSKO.CZ

Dokumenty:
Informační buletin s programem ke stažení.
Zpravodaj Varhany znějící 2014

petrovice

Petrovice

varhany-loga

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků