MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Dokumenty SCLLD

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Kompletní strategie – dokumenty:

Mid-term evaluace

Verze strategie po 2.věcném hodnocení je aktuální k 13.7.2017 = Schválená verze

Verze strategie po 1.věcném hodnocení je aktuální k 6.4.2017:

Verze strategie po FN (formální náležitosti ) a P (přijatelnost) hodnocení je aktuální k 18.11.2016:

Zjednodušená verze strategie analytická část: 


Další dokumenty

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků