MAS Sedlčansko, o.p.s.
Místní akční skupina Sedlčansko, obecně prospěšná společnost

Členové orgánů MAS Sedlčansko, o.p.s. a Místního partnerství MAS

(platnost od 24.11.2022)

Složení Správní rady

Ing. Václav Procházka (ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.)

Ing. Pavel Kubíček (Obec Petrovice)

Martin Krameš (obec Kosova Hora)

Ing. Hynek Mühlbach (Spolek Statek Vletice)

Vlastimil Balek (Vlastimil Balek)

Složení Správní rady (od 16.10.2017 do 2.9.2020)

Složení Správní rady (od 24.11.2022)

Složení Dozorčí rady

Marie Křížová (Spolek divadelních ochotníků Petrovice)

Ing. Václav Semilský (Senioři ČR, z.s. ZO Kamýk nad Vltavou)

Ing. Václav Dědina (ZS Dublovice, a.s., zemědělství a lesnictví)

Složení Dozorčí rady  (od 16.10.2016 do 2.9.2020)

Ředitel

Ing. Přemysl Růžička

Složení Rozhodovacího výboru MAS

Obec Kamýk nad Vltavou – Petr Halada – veřejná správa/veřejný sektor

ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s. – Bc. Marie Hubičková- zemědělské podnikání + lesnictví

Obec Petrovice – Ing. Pavel Kubíček – veřejná správa/veřejný sektor

Sdružení obcí Sedlčanska – Jiří Svatek – ostatní

TJ Krásná Hora nad Vltavou, z.s. – Ing. Pavel Bartoš – sport

Spolek Statek Vletice – Ing. Hynek Mühlbach – sport

Radešínek s.r.o. – Pavel Hejhal – cestovní ruch

Vlastimil Balek – Vlastimil Balek – zemědělské podnikání + lesnictví

Zemědělská Klučenice, a.s. – Ing. Simona Žáková – zemědělské podnikání + lesnictví

Složení Rozhodovací výboru (od 25.10.2023 – 24.10.2026)

Složení Rozhodovacího výboru (od 3.9.2020 – 2.9.2023)

Složení Rozhodovacího výboru (od 16.10.2017 do 2.9.2020)

 

Složení Kontrolního výboru MAS

Marie Křížová (Spolek divadelních ochotníků Petrovice)

Ing. Václav Semilský (Senioři ČR, z.s., Základní organizace Kamýk nad Vltavou)

Ing. Václav Dědina (ZS Dublovice, a.s.)

Složení Kontrolního výboru (od 16.10.2017 do 2.9.2020)

Složení Výběrové komise

Ing. Marie Červenková – zemědělské podnikání + lesnictví

Pavel Hadáček – sport

Bc. Zbyněk Růžička – sport

Mgr. Blažena Suchopárová – kultura, památky, historie, tradice (příp. církve)

Mgr. Veronika Krůtová – vzdělávání

Vendula Vrzalová – kultura, památky, historie, tradice (příp. církve)

Obec Milešov – Miroslav Šplíchal – veřejná správa

Ing. David Mühlbach – sport

Složení Výběrové komise (od 16.10.2017)

Složení výběrové komise 16.10.2017 – 16.10.2018

Kancelář Místního Partnerství MAS

Ervín Haintz, MBA.

Mgr. Radmila Veselá, PhD.

Mgr. Veronika Liotard

Bc. Jana Máchová, DiS.

Bc. Žaneta Strnadová

 

MAP
MAP

PRONÁJEM PÁRTY STANU

TOULAVA

Toulava

Archiv příspěvků